Skip navigation

Démoszthenész Egyesület

A Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesületének célja a fiatal és felnőtt beszédhibások, a beszédhibás gyermekek szülei és a segítő szakemberek szakmai érdekvédelme, támogatása, számukra információk továbbítása, logopédiai terápia biztosítása.

Démoszhetnész Egyesület

Az Egyesület célja, hogy:

  • tagjai, az ifjú és felnőtt beszédhibások, a beszédhibás gyermekek szülei, valamint segítőik megfelelő szakmai érdekvédelemben részesüljenek,
  • tájékoztatást és tanácsokat adjon a tagoknak a beszédhibájukból eredő problémáik megoldásában,
  • segítse a beszédhibásokkal kapcsolatos felvilágosító munkát a közvetlen és tágabb társadalmi környezetben,
  • szakszerű, köznapi nyelven írt tájékoztatókat, szórólapokat adjon ki a beszédhibások, a szülők és a segítő szakemberek számára,
  • közreműködésével növelje az együttműködést és toleranciát a társadalomban, segítse a beiskolázást és integrációt,
  • támogassa az Egyesület beszédhibás tagjait a szociális elszigetelődés felszámolásában és megakadályozásában, lehetőséget biztosítson a tagok irodalmi, művészi tevékenységének gyakorlására, alkotásaik bemutatására az Egyesület időszakos kiadványaiban, az Egyesület által szervezett kiállításokon,
  • megkönnyítse a beszédhibásokat segítő szakemberek közötti kapcsolatfelvételt,
  • igény szerint segítse a beszédhibásokat és segítőiket egyaránt érintő – elsősorban közoktatási és szociálpolitikai tartalmú – törvények, valamint intézkedések szakmai érdekvédelmi megalapozását.

Olvasnivaló

Olvassa el, hogy milyen eredményeket ért el a szervezet az elmúlt években!