Skip navigation

Minősítési rendszer és tervezés

Schmidtné Balás Eszter (2004) a következőképpen fogalmazza meg azokat a követelményeket, melyek a logopédus terapeutától feltétlenül elvárhatóak: rugalmasság, nyitottság, figyelem, érdeklődés, tudatosság, spontaneitás, kreativitás és igényesség. Szerinte minden lelkiismeretes segítőtől elvárható a rendszeres felkészülés, az órák gondos megtartása.

 Az Oktatási Hivatal által kidolgozott pedagógus minősítési rendszer szintén nagy hangsúlyt fektet a pedagógus tervező tevékenységére (Torda, Szabó Győzőné, Horváthné, 2014 alapján):

 A Pedagógus I. minősítésű szakember képes szakterületén

 • a kliens életkorának megfelelő probléma specifikus egyéni és csoportos felmérések előkészítésére és megtervezésére;
 • az egyéni vagy csoportos fejlesztés foglalkozástervének elkészítésére, több ülést átfogó hosszú távú beavatkozási tervek létrehozására;
 • meghatározni a vizsgált illetve a fejlesztendő területeket, a területekhez rendelt feladatok struktúráját, logikai felépítését;
 • véleményt alkotni a kiválasztott feladat, stratégia kliensre gyakorolt hatásáról.

 A Pedagógus II. minősítésű szakember az I. kompetenciaszintet birtokolja, ezen felül képes

 • a tervezés során, komplex módon figyelembe venni az egyének vagy csoportok erős oldalait valamint a környezet védőtényezőit, miközben beszámítja a személyes sérülékenység és a környezeti kockázatok jellemzőit is;
 • kritikusan elemezni a rendelkezésére álló eszközöket, módszereket;
 • az előtörténeti és vizsgálati adatok szerteágazó elemei közötti összefüggéseket és kölcsönhatásokat felismerni és felhasználni;
 • a tervezés során többféle vizsgálati/ beavatkozási eszközben/eljárásban gondolkodni, és alternatívákat is létrehoz egy-egy lépés kimenetelét illetően;
 • terveit reflektív módon elemezni, értékelni;
 • szakmai esetkonzultációs üléseken nyitott a terápiás terv/foglalkozásterv közreadása révén a kollégákkal való együttműködésre.

 Ez alapján a Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai a logopédiai ellátásra vonatoztatva:

 • A foglalkozás, beavatkozás tervezésében betartja a szakmai előírásokat, tekintettel van a keretfeltételekre.
 • A szakszolgálati folyamatokban megvalósuló tevékenységeit azok célja, a kliens állapota szerint tervezi.
 • Pedagógiai munkájának tervezésében követi a szakterületi és specifikus protokoll ajánlásait.
 • Képes a megvalósulási folyamatot illetve saját tevékenységét reflektíven követni.
 • A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe veszi a kliens állapotát, a szakmai kritériumokat, és a logopédiai problématerület sajátosságait.
 • Logopédiai munkáját éves szinten - a folyamatdiagnózis lehetőségével is számolva - egységekre és órákra bontva is megtervezi.
 • Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a prevenciós, terápiás tartalmat, a kliens előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási környezet lehetőségeit, korlátait stb.
 • A terápiás órát a diagnosztikus céloknak megfelelően, logikusan építi fel.
 • Tudatosan törekszik a kliensek motiválására, aktivizálására.
 • A kliens tevékenységét, a terápiás tevékenységet, a fejlődési folyamatot tartja szem előtt.
 • Tudatosan tervezi a terápiás foglalkozás céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, eszközöket.
 • Többféle módszertani megoldásban gondolkodik.