Skip navigation

Szakértői vizsgálat iránti kérelem

 

A szakértői vizsgálat során a gyermekek, tanulók komplex pszichológiai, gyógypedagógiai, logopédiai vizsgálatára kerül sor, mely komplex jellegű a kognitív, nyelvi, beszéd, és egyéb részképességek, valamint a mozgásállapot felmérésére is kiterjed.

A beszédfogyatékosság megállapításához, ill. kizárásához a komplex szakértői vizsgálatot írásban, a nevelési-oktatási intézmény, a pedagógiai szakszolgálat, valamint a szülő is kezdeményezheti (járási Szakértői Bizottság majd megyei Szakértői Bizottság). Minden esetben a szülő írásos beleegyezése szükséges a folyamat elindításához. Az írásban történő jelentkezéshez a gyermekkel/tanulóval rendszeresen foglalkozó pedagógusoknak szükséges kitöltenie a Szakértői vizsgálat iránti kérelem című nyomtatványt (15/2013. (II.26) EMMI rendelet számú melléklet 1. sz. melléklet). Ez a gyermek, tanuló személyi adatait, a közoktatási intézményi adatokat, az eddigi intézményes fejlesztés, nevelés, oktatás adatait, információit, a gyermek jellemzését, valamint a szülő nyilatkozatait tartalmazza.