Skip navigation

Irodalomjegyzék

 

beszéd.hu (2005): A logopédiai folyamat. Elektronikus elérhetőség:http://www.beszed.hu/honap/cikk/a_logopediai_folyamat Letöltés ideje: 2015. január 01.

Fehérné Kovács Zsuzsa (2001): Beszédben akadályozottság. In: Mesterházi Zsuzsa (szerk.): Gyógypedagógiai Lexikon. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, Budapest.

Fehérné Kovács Zsuzsa (2013): A logopédiai tevékenység tartalmi dominanciáinak változása a hang-, beszéd- és nyelvi zavarok gyógypedagógiája területén. Gyógypedagógiai Szemle, Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére .

Gárdonyiné Kocsi Ilona (2013): Élet és Tudomány. 24. sz. 750-751. Elektronikus letöltés:http://www.eduvital.hu/files/ET/2013/ET_2013-24.pdf Letöltés ideje: 2015. január 01.

Hirschberg Jenő, Hacki Tamás és Mészáros Krisztina (szerk, 2013): Foniátria és társtudományok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Salné (szerk. 2004): Logopédia. Sulinova, Pilisborosjenő. 27. o. Elektronikus letöltés:http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/logopedia_w2.pdf Letöltés ideje: 2015. március 22.

Vassné Kovács Emőke (2001): Logopédia szócikk. In: Mesterházi Zsuzsa (szerk.) Gyógypedagógiai Lexikon. ELTE, Budapest.

15/2006. (IV. 3.) OM rendeletTudja, a logopédiai folyamat részeit az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelmények.Gyógypedagógiai alapszak. Elektronikus letöltés: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600015.OMLetöltés ideje: 2015. március 22.

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről. Elektronikus letöltés:http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM Letöltés ideje: 2015. március 22.