Skip navigation

A terápiás szerződés keretei

A terápiás szerződést a gyermek gondviselője, a kliens, vagy a kliens hozzátartozója és a terapeuta egymással kölcsönösen megállapodva, szóban vagy írásban kötik meg. Az írásos szerződést mindketten aláírják. Célja, hogy tájékozódást nyújtson, tartson, védjen, biztonságot, kiszámíthatóságot, tájékozódást adjon mindkét félnek.

A terápiás szerződés tartalmazza:

  • A terápia célját, (pl. dadogásterápia esetén cél a beszéd fejlesztése, a tünetek enyhítése) várható időtartamát. Azt, hogy a beszédhiba a terápia meghatározott időtartama alatt megszűnik, a terapeuta nem ígéri.
  • A kliens tennivalóit, az otthon teljesítendő feladatokat.
  • A logopédus, terapeuta tennivalóit.
  • A terápia formai jellegzetességeit, munkamódszerét. Például: a szülő vállalja, hogy havonta egy alkalommal részt vesz a szülőcsoportos foglalkozáson és a szülői konzultáción. A terápia sikerességének ez fontos feltétele.
  • A terápia körülményeit: helyszín, gyakoriság (általában heti egy alkalom), foglalkozások száma. (Például: A foglalkozás helyszíne: a szakszolgálat 25. terme, a foglalkozások hétfőnként 14-15.30-ig tartanak. A kliens vállalja, hogy az órára pontosan, 5-10 perccel az órakezdés előtt érkezik.
  • Kiegészítő megállapodásokat: időpont lemondása, kimaradás.

Titoktartás kötelezi a logopédust: minden, ami a foglalkozáson elhangzik szigorúan bizalmas információ.