Skip navigation

Gyakorlatok

Önellenőrző kérdések

  1. Milyen terápiás eljárások jelentek meg a leckében?
  2. Mi a dadogás legfőbb tünete?
  3. Az újabb nézetek szerint kit tekintünk megkésett beszédfejlődésűnek?

Feladatok

  1. Tanulmányozza át a Gondolkodtató pöszeterápia című dokumentumot! Milyen ötleteket talál a pösze terápia színesítésére?
  2. Hasonlítsa össze a leckében letölthető tanítási tervezeteket! Mely terápiás tervezetekben talál azonos, vagy hasonló gyakorlatokat? Miért?
  3. Gyűjtse össze, hogy a szerző szerint melyek a sikeres nyelvlökéses nyelés terápia feltételei

Szókitöltős teszt

Egészítse ki az alábbi mondatokat! 

Az afázia domináns agyfélteke meghatározott kérgi és kéreg alatti területeinek eredetű, fokális sérülése következtében kialakult zavar, olyan multimodális diszfunkció, amely a különböző nyelvhasználati módokban (hangzó beszéd, jelnyelv, olvasás, írás) mértékben érintheti a nyelvi kifejezések és/vagy .

A dadogás legfőbb tünete a beszéd zavara, amely a többi szimptómával együtt a súlyos gátlásához vezet.

Az újabb, egyre inkább elfogadott nézet azt a gyermeket tekinti késői beszélőnek, aki évesen még nem birtokol expresszív szókincset.

Enable JavaScript

Teszt

Kérdés

Melyik állítás hamis?

Válaszok

A) A tanítási tervezeteknek tartalmaznia kell a gyermek/kliens nevét és életkorát, vagy legalább az életkorára utaló csoportot, osztályfokot.

B) A tanítási tervezetben minden esetben fel kell tüntetni a felhasznált szakirodalmakat internetes forrás esetén is.

C) Minden logopédiai tanítási tervezet formai követelménye megegyezik.

D) A hallgató a tervezet készítése során törekedjen arra, hogy minden feladat esetén minden oszlopot töltsön ki!

Visszajelzés

Teszt

Írja a diagnózis betűjelét a megfelelő helyre! 

a)      nyelvlökéses nyelés
b)      diszlexia
c)      dadogás
d)      megkésett beszédfejlődés
e)      afázia

Állítás

Betűjel

A két fogsor nem záródik megfelelően.

Kétévesen még nem birtokol 50 szavas expresszív szókincset.

A grammatikai típusú terápiák a nyelvfeldolgozás nyelvtani alapú modelljei alapján építik fel a terápiát.

Az összeillesztési folyamatnak, vagyis a meglévő orális mellett az új dimenzióra való kiterjesztési folyamatnak a zavarait nevezhetjük ennek.

Az első tünetek 60%-a akkor keletkezik, amikor a gyermek az első összefüggő mondatok képzését tanulja.

Általában a vegyes fogazat kialakulásától tekintjük a nyelvlökéses nyelést károsnak.

A beszédelsajátítás egy bizonyos szinten megreked.

 A nyelvre domináns agyfélteke meghatározott kérgi és kéreg alatti területeinek organikus eredetű, fokális sérülése következtében kialakult nyelvhasználati zavar.

Megkülönböztetjük a szerzett és fejlődési változatát.

Enable JavaScript