Skip navigation

Bevezetés

A pedagógiai munka feltétele a hatékony tervező munka, a tevékenységekre történő alapos felkészülés. A Logopédiai tervezés című tananyag logopédus hallgatók számára készült; a logopédiai feladatok sikeres végzéséhez, a felkészüléshez kíván segítséget nyújtani. Hiánypótló a tananyagpiacon, hiszen A logopédiai munka módszertani kérdései (Gereben Ferencné, 1984) című tankönyv megszületése óta nem tudunk a témában készült naprakész tartalmú munkáról.

A logopédiai tevékenység a beszéd-, hang- és nyelvi zavarban szenvedő gyermek, fiatal, felnőtt egész személyiségét érintő gyógyító nevelés. Az Alapképzési Szakok Képzési és Kimeneti Követelményei szerint a logopédia szakirányon végzett hallgatók sokszínű feladatok ellátására képesek, illetve alkalmasak: az orofaciális, fonációs, beszéd- és nyelvi zavarok és a specifikus tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) felismerésére, vizsgálatára, elkülönítésére (differenciáldiagnózisára);  a zavarnak megfelelő logopédiai (nyelv- és beszédterápiás) ismeretterjesztő, prevenciós, nevelési-oktatási, fejlesztési, kezelési és terápiás feladatok megtervezésére és végrehajtására (ellátására) a 3-18 éves korú népesség körében.

A tankönyv egyes fejezetei ismertetik a logopédus feladatait, a logopédiai tevékenység részterületeit, a tervezés kérdéseit a logopédus munkájában; a diagnosztikus, a terápiás, az ismeretterjesztő valamint az érdekérvényesítő tevékenységet, annak tervezését és az ezekkel kapcsolatos dokumentumokat.

A tananyag elsődleges célcsoportja a Szegedi tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet logopédia szakos hallgatói, ugyanakkor hasznos útmutató lehet más gyógypedagógia szakos hallgatók, valamint a képzésben résztvevő oktatók, gyakorlatvezetők számára is.

 A tankönyv illusztrációt Dr. Tóth Gyula Ernő, az intézet oktatója készítette.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet

  • Czakóné Kállai Ildikónak a segítő szakmai bírálatáért,
  • Tóth Gyulának a humoros illusztrációk elkészítéséért,
  • Gergőnek és családjának a videófelvétel elkészítéséért,
  • Bacsa Juditnak a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatójának és munkatársainak a rendelkezésünkre bocsátott példa dokumentumokért,
  • a Hallgatóknak és gyakorlatvezetőiknek, hogy hozzájárulásukat adták a tervezeteik bemutatásához,
  • valamint Králik Katának a fényképek és videófilmek elkészítéséért.