Skip navigation

Fejlesztés, terápia

 

A logopédus egyéni és csoportos formában végez logopédiai fejlesztést, terápiát.

„A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg. A logopédiai terápia minimális időkerete heti két alkalom, időtartamát - mely legfeljebb negyvenöt perc lehet - a gyermek életkoráról és problémájától függően - a logopédus határozza meg” (15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet).