Skip navigation

A tervezet címoldala

Az ellátást biztosító intézmény

A logopédiai ellátást biztosító intézményt pontosan kell megnevezni, mely a logopédus munkahelye. Utazó ellátás esetén ez eltér a foglalkozás helyszínétől.

A foglalkozás helyszíne

Utazó ellátás esetén eltér az ellátást biztosító intézménytől. A gyermek óvodájának, iskolájának neve és címe kerül ide. A logopédus-jelöltnek is meg kell ismernie a logopédiai ellátásban részt vevő partnerintézményeket. A pontos címet azért is fontos leírni, hogy az Intézet gyakorlati oktatója is tudja, hogy hová kell mennie óralátogatásra. 

 A foglalkozás pontos időpontja

Egyrészt a tervezés részét képezi, másrészt bizonyítja, hogy a követelményeket az előre eltervezett ütemben végezte a hallgató.

A foglalkozást vezető hallgató neve

Mikrotanítás tervezése esetén megengedett, hogy a teljes órát a hallgatók közösen tervezzék, ezzel is kiegészítve és továbbgondolva egymás ötleteit. Ebben az esetben minden hallgató nevét jelölni kell a tervezeten.

A gyermekek nevét, osztályfokát/csoportját/életkorát

A gyermekek nevét személyiségi jogok miatt nem lehet kiírni, keresztnevet lehet használni. Az osztályfok azt jelenti, hogy hányadik osztályos gyermekről van szó. Több, eltérő osztályfokú gyermek esetén minden gyermek keresztneve után zárójelben feltüntetendő az osztályfok. A csoport az óvodai csoport kis, középső vagy nagycsoportot jelöl. Ebben az esetben a gyermekek életkorát is fel kell tüntetni, mert két nagycsoportos gyermek között egy évnyi különbség is lehet, viszont ebben az esetben más nehézségű feladatokat kell tervezni.

A gyakorlatvezető logopédus neve

Abban az esetben, ha a gyakorlóhely lehetővé teszi, hogy a gyakorlatvezető logopédus óráin kívül más logopédusok, szakemberek óráin is hospitáljanak, tanuljanak, abban az esetben az adott logopédus nevét írják be, aki az óra tervezésében és értékelésében közreműködik.

A foglalkozás típusa (pl. dyslexia terápia, pösze terápia)

Az esetek többségében egyértelműen megfogalmazható kategória. Amennyiben mégsem, akkor komplex fejlesztés kategórián belül kell pontosítani.

A foglalkozás anyaga

A foglalkozás fő anyagát gyermekekre lebontva, a keresztnevük feltüntetésével kell röviden megfogalmazni. Például pösze terápia esetén leírjuk a gyermekek nevét, a hangokat, melyekkel az órán foglalkozunk, valamint ezek fejlesztési szintjét.

A foglalkozás céljai, feladatai

A foglalkozás anyaga mellett az óra fő céljait fogalmazzuk meg. (Ezek a diagnózisban és a fejlesztési tervben is megjelennek). Nem kell viszont jelölni az összes célt, amit az órán használt feladatokkal fejleszteni fogunk (ez azért is lehetetlen, mert egy feladat elvégzésével sok-sok képesség fejlesztése valósulhat meg egyidőben). Ez a pont lesz az egyik legmeghatározóbb reflexiós szempontból is, mivel a megfogalmazott célokat mindenképpen meg kell valósítani az órán.

A felkészülésnél felhasznált szakirodalom

A felkészülésnél felhasznált összes irodalmat fel kell tüntetni a Magyar Pedagógia c. folyóirat hivatkozási jegyzéke szerinti formának megfelelően.

Felhasznált szakirodalomnak tekintendő:

  • az elméleti hátteret tartalmazó szakirodalom, módszertani anyagok (könyvek, cikkek, folyóiratok…),
  • a logopédiai gyakorlati segédanyagok, gyakorlófüzetek, feladatlapok forrásai,
  • az internetes források (cikkek, ötletgyűjtemények, blogok…).

A felhasznált források jelölésének elhagyása kimeríti a plágium fogalmát. Ha hallgatóként sok forrást használnak a tervezet elkészítéséhez, az azt fogja tükrözni, hogy sokat készültek az órára.

A foglalkozás eszközei

A foglalkozáson felhasznált összes eszköz felsorolandó. Érdemes először a részletes tervezetet elkészíteni és az eszközök oszlopból ezután bemásolni az eszközöket, ebben az esetben kisebb eséllyel marad ki eszköz a felsorolásból. Azért is fontos, hogy a címlapon szerepeljen az összes eszköz, mert ez alapján készül majd elő a hallgató a tanítására. Nem saját készítésű társas-, logikai- és fejlesztő játékok esetén a kiadó nevét is fel kell tüntetni.

Logopédiai eszköz rögzítéshez

 

Logopédiai eszköz sz hang rögzítéséhez

Vázlat

A vázlat abban segít, hogy az óra menete könnyebben megjegyezhető legyen. A vázlatpontokat meg kell tanulni! Ha nagyon bizonytalan a hallgató, akkor esetleg egy kisméretűre vágott vázlat maradhat segítségül az asztalon. Olyan segítséget kell használni, ami nem akadályozza a pedagógus és kliens közötti kommunikációt! Nem lehet A/4-es méretű tervezetet lapozva és olvasva órát vezetni!