Skip navigation

Portfólió

A portfólió a szakterületi féléves gyakorlat során szakirányonként elkészített gyakorlati dokumentáció összegzése. A portfólió bemutatja a hallgató tapasztalatait, óraterveit, melyeket a gyakorlat alatt szerzett. Tartalma nem azonos a pedagógus-portfólióval, de sok hasonlóságot mutat.

A portfólió fedőlapja

„A portfólió a tanuló munkáiból összeállított célirányos gyűjtemény, amely bemutatja készítőjének erőfeszítéseit, fejlődését és eredményeit egy vagy több területen. A tanulónak részt kell vennie a tartalom összeállításában; a gyűjteményeknek tartalmaznia kell a dokumentumok kiválogatására szolgáló szempontrendszert, az értékelési szempontokat és a tanulók önreflexióit” (Northwest Evaluation Association 1990; idézi Falus és Kimmel 2003. 12. o.).

„A pedagógiában alkalmazott portfólió lényegi eleme a rendszeres visszajelzés, reflexió, önreflexió. A munkák gyűjtögetése, lefűzése önmagában nem elegendő. Az az irányított és tudatosan tervezett párbeszéd a lényeg, amelyet a pedagógus/segítő mentor a portfólióba kerülő munkákról folytat a diákjaival/pedagógussal, hogy világosabbá váljon saját tanulási folyamatuk. A munkák gyűjtése csak felkínálja a beszélgetés, a tanulási folyamatról való közös gondolkodás lehetőségét, de a legtöbbet a hatékony visszajelzés, a reflexió segít ebben” (Szivák, 2010. 30. o.).

Tanulmányozza!

Tanulmányozza Papp Gyula prezentációját az e-portfólióval kapcsolatban!

A szakterületi féléves gyakorlathoz tartozó portfólió tartalma:

  • a gyakorló intézmény és a csoport bemutatása CD-n (maximum 15 diából álló prezentáció),
  • gyakorlati és hospitálási napló,
  • a hallgató által vezetett foglalkozások jegyzéke,
  • részletes tanítási tervezetek (különböző típusú foglalkozásokról), ebből egy a Záró foglalkozás tanítási tervezete,
  • 1 foglalkozásról készített írásbeli önreflexió minimum 5000 karakter terjedelemben,
  • esetismertetés pedagógiai diagnosztikára épülő gyógypedagógiai véleménnyel, egyéni fejlesztési tervvel,
  • az intézményben alkalmazott diagnosztikus és terápiás eljárások rövid ismertetése.

A portfólió részei

A portfólió írásos anyagait a mentor kézjegyével látja el. A portfólióhoz csatolt CD-re a hallgatók a portfólió teljes anyagát felmásolják, kivéve a hospitálási naplót, amennyiben az kézzel íródott. Az elektronikus adathordozót a SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézete archiválja.