Skip navigation

Pedagógiai jellemzés

A gyógypedagógiai gyakorlat 2. során a hallgatóknak megfigyelés alapján logopédiai szemléletű, pedagógiai jellegű jellemzést kell készíteniük egy általuk választott kliensről. A hallgatók legfeljebb hat alkalommal találkoznak a foglalkozásra járó beszédhibás személlyel/személyekkel (feltéve, hogy a megfigyelt gyermek nem hiányzik egy alkalommal sem) ezért javasolt, hogy már az első találkozáskor igyekezzenek kiválasztani a jellemzés leendő alanyát.

A hallgatóktól Juhász Ágnes (1999) Logopédiai vizsgálatok kézikönyve 3. sz. mellékeltének egyszerű megfigyelési szempontjai alapján várunk egy pedagógiai jellegű jellemzést a gyakorlat során megfigyelt kliensről.

A megadott szempontok tovább bővíthetőek a kézikönyvben található további szempontokkal az alábbiak alapján:

  • a gyermek/kliens megjelenése (testi fejlettség, szomatikus jellemzők),
  • együttműködés: kapcsolata a nevelőivel (logopédus, logopédus-jelölt) és a társakkal,
  • érzelmi reakciói (siker- illetve kudarctűrés, öröm vagy bánat kifejezésének módjai),
  • dicséret/jutalmazás vagy elmarasztalás/büntetés egyéni lehetőségei, hatékonysága
  • kommunikációja (verbális, nonverbális kommunikációjának jellemzői),
  • nagy- és finommozgásainak jellemzői,
  • egyéni és kiscsoportos terápiák, amire rendszeresen jár.

Olvasnivaló

Tekintse át az Általános megfigyelési szempontokat a vizsgálati könyvből! (Juhász, 1999)

Feladat

Készítsen pedagógiai jellemzést a felvételen szereplő egy gyermekről a megadott szempontok alapján!