Skip navigation

Összefoglalás

 

Ebben a leckében megismerhette az érdekvédelmi szervezetek, logopédiai intézetek ismeretterjesztő tevékenységét. A médiából beemelt példák segítségével tapasztalatokat szerezhetett a beszéd, a beszédhibák témakörében történő ismeretterjesztésről. Gyakorlatot szerzett ismeretbővítő cikkek, filmek elemzésében. Megismert néhány fontos prezentációkészítési szabályt.

Feltételezzük, hogy a lecke fejezeteit a számozás sorrendjében dolgozta fel, és a külső hivatkozásokat is elolvasta, használta a lecke végén található irodalomjegyzéket.

Válaszoljon a lecke végén található önellenőrző kérdésekre és végezze el a feladatokat! Ha szükséges, térjen vissza arra a fejezetre, amellyel kapcsolatban a tudása még bizonytalan vagy hiányos! Végezze el az önellenőrzést a tesztkérdésekkel!