Skip navigation

Gyógypedagógiai jellemzés

A gyógypedagógiai gyakorlat 3. során a hallgatók gyógypedagógiai jellemzést készítenek egy kiválasztott gyermekről vagy kliensről. A jellemzésnek már speciálisan gyógypedagógiai, kifejezetten logopédiai tartalommal kell bírnia. Kötelező irodalma Juhász Ágnes (1999) Logopédiai vizsgálatok kézikönyve, továbbá Rosta Katalin (2006) Add a kezed! című könyvében található szempontsor alapján készített dokumentum.

A gyógypedagógiai jellemzés az alábbi szempontok alapján készül:

 1. Általános információk
 2. Megjelenés, szomatikus jellemzők
 3. Magatartás, viselkedés
 4. Mozgásállapot
  • nagymozgások
  • finommozgások
 5. Értelmi képességek
 6. Kommunikáció, beszéd
 7. Játéktevékenység
 8. Önkiszolgálás
 9. Szociabilitás
 10. Összegzés

A gyakorlat időkerete nem minden esetben teszi lehetővé, hogy az összes szempontnak megfelelően részletes véleményt készítsen a hallgató. Ebben az esetben törekedni kell arra, hogy a kommunikáció, beszéd területét jellemezze a legrészletesebben, és egészítse ki pedagógiai jellegű megfigyelésekkel, tehát elsősorban logopédiai jellemzést készítsen.