Skip navigation

Összefoglalás

 

A hallgató megismerhette a logopédiai terápiás tevékenység céljait, feladatait és tartalmát, az ambuláns és utazó ellátás közötti különbségeket. A logopédus-jelölt megismerte, hogy milyen körülmények szükségesek infrastrukturálisan a sikeres terápiás folyamat biztosításához. Megtudta, hogy milyen szerepet tölt be a gyermek gondozója, a kliens hozzátartozója a terápiás folyamatban, továbbá megismerte a terápiás szerződés tartalmi követelményeit.

Feltételezzük, hogy a lecke fejezeteit a számozás sorrendjében dolgozta fel, és a külső hivatkozásokat is elolvasta. Használta a lecke végén található irodalomjegyzéket. Válaszoljon a lecke végén található önellenőrző kérdésekre és végezze el a feladatokat! Ha szükséges, térjen vissza arra a fejezetre, amellyel kapcsolatban a tudása még bizonytalan vagy hiányos. Végezze el az önellenőrzést a tesztkérdésekkel!