Skip navigation

Új szakmai terminológia

 

A beszéd- és nyelvi zavarok javasolt új kategóriái többszempontúak, figyelembe veszik az életkort, az érintett beszéd/nyelvi képességterületeket, a fellépés jellegét és egyéb jelenlévő zavarokat is.

Tanulmányozza át!

Tanulmányozza át a szakmai terminológia megújítására vonatkozó részt a diagnosztikus protokollból!