Skip navigation

Összefoglalás

 

A hallgató ebben a leckében megismerte a szakszolgálati munka során kötelezően vezetendő dokumentumokat, azok tartalmát, vezetésének módját. Elméleti szinten tapasztalatokat szerzett ezek szakszerű vezetésében.

Feltételezzük, hogy a lecke fejezeteit a számozás sorrendjében dolgozta fel, és a külső hivatkozásokat is elolvasta, használta a lecke végén található irodalomjegyzéket.

Válaszoljon a lecke végén található önellenőrző kérdésekre és végezze el a feladatokat! Ha szükséges, térjen vissza arra a fejezetre, amellyel kapcsolatban a tudása még bizonytalan vagy hiányos! Végezze el az önellenőrzést a tesztkérdésekkel!