Skip navigation

Tanítási tervezet/Foglalkozási tervezet

 

A tanítási tervezet a pedagógiai munka tervezésének legkisebb egysége, feladat- és időterv. Az óra anyagának, feladatainak, szervezési módjainak, módszereinek és egyéb tennivalóinak a tanár által történő írásbeli megtervezése.

A hallgatók tanítási terv készítésével készülnek fel az önálló tanításukra. A tanítási terv részletesen tartalmazza az óra anyagát, tervezett céljait, az óra menetét, alkalmazott módszereket, eszközöket és időkeretet is. Az óravázlat egyszerűbb, csak az óra feladatait és céljait tartalmazó tervezet.

A gyakorlatvezető a hallgató által készített tervezetet ellenőrzi és jóváhagyja, vagy javíttatja a hallgatóval az önálló tanítás előtt.

„A tervezés folyamata nem fejeződik be a tervek elkészültével, a tanítás megkezdésével. A megvalósítás közben ösztönösen vagy tudatosan változtatjuk vagy alakítjuk, korrigáljuk előzetes elképzeléseinket, s az óra végeztével ismét végiggondoljuk, elemezzük és értékeljük előzetes felkészülésünk minőségét. Ezek a reflexiók nagymértékben segítik a tervezéshez szükséges képességeink fejlődését, s ezáltal pedagógiai munkánk eredményességének növelését” (Falus, 2003. 473. o.).

A logopédiai munkában az óra célját és anyagát a logopédiai vizsgálat eredménye, a diagnózis, az egyéni fejlesztési terv és a gyermek egyéni fejlődési üteme együttesen határozzák meg. Ez alapján és ezek tudatában tudunk egyénre szabott órát, differenciált kiscsoportos órát tervezni.

A logopédiai tanítási tervezet tartalmazza:

 • az ellátást biztosító intézményt,
 • a foglalkozás helyszínét,
 • a foglalkozás pontos időpontját,
 • a foglalkozást vezető hallgató nevét,
 • a gyermekek nevét, osztályfokát/csoportját/életkorát,
 • a gyakorlatvezető logopédus nevét,
 • a foglalkozás típusát (pl. dyslexia terápia, pösze terápia),
 • a foglalkozás anyagát,
 • a foglalkozás céljait, feladatait,
 • a felkészülésnél felhasznált szakirodalmat,
 • a foglalkozás eszközeit,
 • vázlatot,
 • a feladatok sorszámát,
 • a feladatra fordított időt,
 • a feladatokat és pontos instrukciókat,
 • a célokat,
 • a módszereket,
 • az eszközöket,
 • az egyéni segítségnyújtás, differenciálás feladatadás lehetőségeit,
 • megjegyzéseket.

 

Tekintse meg!

Tekintse meg a Logopédiai tanítási/foglalkozási tervezet mintát!

Olvassa el!

A pedagógusok véleménye szerint az óravázlatírásnak igen sok előnye van.

Olvassa el az alábbi részletet Falus Iván Didaktika című könyvéből! Milyen előnyeit látják a pedagógusok az óravázlatok elkészítésének?