Skip navigation

Forgalmi napló

A 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet alapján „az Intézmény a gyermeket, tanulót az első alkalommal történt személyes találkozás során a forgalmi naplóban nyilvántartásba veszi. Ha a gyermek, tanuló részére ezt követően a pedagógiai szakszolgálat intézmény ellátást nyújt, minden alkalommal a munkanaplóban vagy az egyéni fejlesztési lapon rögzíteni kell a részére nyújtott szolgáltatást. Az Intézmény évente legalább egyszer összefoglalva rögzíti a gyermek, a tanuló fejlesztésének éves előrehaladási eredményét.”

A forgalmi napló pontos megnevezése: A.Tü.344/új Forgalmi napló logopédiai csoportok számára.

Olvasnivaló

A Forgalmi napló vezetéséhez tartozó Útmutatót itt tekintheti meg!

A forgalmi napló a logopédus által a vizsgálati órán, óvodai és iskolai beszédszűrésen megvizsgált beszédhibások nyilvántartására szolgál. A naplót több tanéven keresztül lehet használni.

Tartalmazza:

  • a gyermekek személyi adatait,
  • a beszédhiba tüneteinek rövid leírását,
  • az egyéb vizsgálatok eredményeit.

Olvasnivaló

A Forgalmi napló belső lapjainak tartalmát itt tekintheti meg!