Skip navigation

Irodalomjegyzék

 

Gyarmathy Éva (2007): Diszlexia, a specifikus tanítási zavar. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest.

Hirschberg Jenő (2013a): Beszéd- és nyelvfejlődési zavarok, késői beszédkezdés. In: Hirschberg Jenő, Hacki Tamás, Mészáros Krisztina (szerk.): Foniátria és társtudományok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 19-24.

Hirschberg Jenő (2013b): Dadogás. In: Hirschberg Jenő, Hacki Tamás, Mészáros Krisztina (szerk.): Foniátria és társtudományok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 88-95.

Lőrik József (é. n.): Az írott nyelv zavarai: diszlexia, diszgráfia. Elektronikus elérhetőség: http://www.mlszsz.hu/files/Az%20%C3%ADrott%20nyelv%20zavarai.pdf 
Letöltés ideje: 2015. május 30.

Meixner Ildikó (2000): A diszlexia prevenció, reedukáció módszere. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest.

Nagy Zoltán (2013): Afázia (aphasia). In: Hirschberg Jenő, Hacki Tamás, Mészáros Krisztina (szerk.): Foniátria és társtudományok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 103-106.

Törökné Cseh Katalin (2011): A gondolkodtató pöszeterápia, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása. Elektronikus letöltés: http://www.sofi.hu/dokumentumok/tcsk2011.pdf Letöltés ideje: 2015. május 29.

Vassné Kovács Emőke és Rehák Gizella (1994): A nyelvlökéses nyelés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. wordpress.comSikeres logopédiai terápia feltételei. Elektronikus elérhetőség: https://nyelvlokesesnyeles.wordpress.com/nyelvlokeses-nyeles/Letöltés ideje: 2015. május 30.