Skip navigation

Összefoglalás

 

A hallgató megismert és mintaként tud használni különböző logopédiai terápiához készült tanítási tervezeteket. Megismerte a tervezetek közötti hasonlóságokat és különbségeket, a terápia-specifikus gyakorlatokat.

Feltételezzük, hogy a lecke fejezeteit a számozás sorrendjében dolgozta fel, és a külső hivatkozásokat is elolvasta. Használta a lecke végén található irodalomjegyzéket. Válaszoljon a lecke végén található önellenőrző kérdésekre és végezze el a feladatokat! Ha szükséges, térjen vissza arra a fejezetre, amellyel kapcsolatban a tudása még bizonytalan vagy hiányos. Végezze el az önellenőrzést a tesztkérdésekkel!