Skip navigation

Gyakorlatok

Önellenőrző kérdések

  1. Mi a logopédiai tevékenység?
  2. Mit jelent a logopédiai folyamat?
  3. Melyek a logopédus feladatai?

Feladatok

  1. Tájékozódjon a logopédiai munka tartalmáról logopédiai intézetek, és logopédusok honlapján!

Feleletválasztós teszt (több jó válasz lehetséges)

Kérdés

Melyik tartozik a logopédiai feladatok közé?

Válaszok

szükség esetén a gyermek/tanuló további vizsgálatainak megszervezése

a gyermek intelligenciavizsgálata

a gyermek személyiségvizsgálata

logopédiai vizsgálati vélemény készítése

a gyermek/tanuló egyéni fejlesztési tervének elkészítése

a gyermekek/tanulók rendszeres fejlesztése

a gyermek egész személyiségének pozitív befolyásolása

Visszajelzés

Feleletválasztós teszt

Kérdés

Melyik rendelet szabályozza a logopédiai ellátást?

Válaszok

15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet

16/2013 (II. 26.) EMMI rendelet

15/2014 (II. 26.) EMMA rendelet

Visszajelzés

Igaz vagy hamis?

Kérdés 1

A diszortográfia kezelése nem logopédiai feladat.