Skip navigation

Irodalomjegyzék

 

Falus Iván és Kimmel Magdolna (2009): A portfólió. Gondolat Kiadó, Budapest.

Gőbel Orsolya: Fejlődéslélektan, anamnézis. Elektronikus elérhetőség: http://www.gobelorsolya.hu/egyetem/2012/02/13/fejlodeslelektan_anamnezis/ Letöltés ideje: 2015. május 31.

Hollósi Hajnalka Zsuzsanna, Szabó Antal: Tanári portfólió. Elektronikus elérhetőség: http://www.nyf.hu/bgytk/sites/www.nyf.hu.bgytk/files/docs/06_tanari_portfolio.pdf Letöltés ideje: 2015. május 31.

Juhász Ágnes (1999, szerk.): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve. Új Múzsa Kiadó, Budapest.

Lelki titkaink. Asszertív magatartás és viselkedés technikák. Elektronikus elérhetőség:http://www.lelkititkaink.hu/asszertiv_magatartas.html Letöltés ideje: 2015. május 31.

Magyar Fejlesztőpedagógusok és Gyógypedagógusok Nemzetközi és Szakmai Egyesülete: Pszichopedagógiai anamnézis. Elektronikus elérhetőség: http://fejlesztok.hu/segedletek/pedagogiai-segedletek/96-pszichopedagogiai-anamnezis.html
Letöltés ideje: 2015. május 31.

Nagypál Mónika (2008): Konfliktuskezelés asszertív kommunikációval. Elektronikus elérhetőség: http://www.hrportal.hu/hr/konfliktuskezeles-asszertiv-kommunikacioval-20080818.html Letöltés ideje: 2015. május 31.

Odú Fejlesztő Központ: Online kérdőív. Elektronikus elérhetőség: http://odukozpont.blackitbox.hu/jelentkezes-vizsgalatra-online Letöltés ideje: 2015. május 31.

Osváth Andrea (2014): Asszertivitás és kommunikáció. Jegyzet a „Kistérségi mentorképzés” c. kurzus hallgatói számára. Miskolc. Elektronikus elérhetőség: http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok/kistersegimentorOA.pdf Letöltés ideje: 2015. május 31.

Rosta Katalin (2006): Add a kezed! A mentális fejlődés segítése sajátos nevelési igényű gyermekeknél. Logopédia Kiadó, Budapest.

Sántha Kálmán (2007): Kvalitatív módszerek alkalmazása a reflektív gondolkodás feltárásában. In: Falus Iván (szerk.): A tanárrá válás folyamata. Gondolat Kiadó, Budapest. 177-243.

Szegedi Tudományegyetem (2015): Útmutató logopédia szakirányú gyógypedagógus-hallgatók szakterületi féléves gyakorlatához és zárófoglalkozásához. SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet, Szeged.

Szivák Judit (2010): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Elektronikus elérhetőség: http://tehetseg.hu/sites/default/files/04_kotet_net.pdf Letöltés ideje: 2015. május 31.