Skip navigation

Gyakorlatok

Önellenőrző kérdések

  1. Mely gyakorlathoz milyen jellemzést kell készíteni? Hogyan fokozódik részletességét tekintve a logopédiai jellemzés a terepgyakorlatoknak megfelelően?
  2. Mi az ajánlott sorrendje a gyakorlatok során megjelenő szóbeli önreflexiós, reflexiós folyamatnak?
  3. Mi a célja a szakterületi féléves gyakorlat során készített portfóliónak?

Feladatok

1.Tanulmányozza a magatartás és viselkedés asszertív technikáit!

  1. dokumentum
  2. dokumentum

2.Tekintse át a tanári portfólióról szóló dokumentumot!

1. Differenciálja a logopédiai jellemzésekhez tartozó kijelentéseket!

a) Pedagógiai jellemzés
b) Gyógypedagógiai jellemzés
c) Esetismertetés
 

1)      Része az anamnézis.            

2)      Juhász Ágnes (1999) Logopédiai vizsgálatok kézikönyve 3. sz. mellékeltének egyszerű megfigyelési
          szempontjai alapján kell elkészíteni.            

3)      Egyéni fejlesztési tervet tartalmaz.             

4)     Többek között Rosta Katalin (2006) Add a kezed! című könyvében található szempontsor alapján készített dokumentum.               

5)      A jellemzést szöveges formában kell megfogalmazni.          

6)       Már speciálisan gyógypedagógiai, kifejezetten logopédiai tartalommal kell bírnia.          

Enable JavaScript

Állítsa sorrendbe!

Állítsa megfelelő sorrendbe a zárófoglalkozáson elhangzó elemzések résztvevőit, folyamatát!.

az intézményvezető vagy helyettesének reflexiója

a zárófoglalkozás bizottságának kérdései a hallgató reflexiójára

a zárófoglalkozás érdemjegyének megállapítása

a hallgató önreflexiója a megadott részletes szempontok alapján

a SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézete delegált tagjának, az elnöki feladatokat ellátó tagjának a reflexiója

a gyakorlatvezető logopédus reflexiója

Enable JavaScript

Igaz (I) vagy Hamis (H) a portfólióval kapcsolatos állítás?

A munkák gyűjtése csak felkínálja a beszélgetés, a tanulási folyamatról való közös gondolkodás lehetőségét.

A részletes tanítási tervezeteknek különböző típusú foglalkozásokat kell megjeleníteni.

Írásbeli önreflexiót nem tartalmaz.

Az intézményben alkalmazott diagnosztikus és terápiás eljárások rövid ismertetését tartalmazza.

A portfólió a hallgató tanítási tervezeteiből összeállított célirányos gyűjtemény.

Az elektronikus adathordozót nem a SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézete archiválja.

Enable JavaScript