Skip navigation

Logopédiai prevenciós tevékenység

Középpontjában a beszédhibák és másodlagos tünetek megelőzése áll. Ez felvilágosítás és szűrés formájában valósulhat meg. A szűréssel felismert veszélyeztetettség célirányos fejlesztéssel szüntethető meg (pl. diszlexia prevenció, tanácsadás dadogó kisgyermek szüleinek). Szűkebb értelemben a felvilágosítás a logopédiai munka során a szülők és pedagógusok körére terjed ki. Tágabb értelemben az egyéb szakembereket és társadalmat érinti (pl. televíziós nyilatkozat, rádióriport a beszédhibákról).

A felkészülés során fontos figyelni az érintettek előzetes tudására, a fejlesztés körülményeire (helyszín, elvárások… stb.) és az időhatárra. Közérthető, szabados, egyszerű nyelvezet éri el a célt.

Feladat

Elemezze a CPLOP, az Európai Unió Logopédusainak Állandó Bizottsága által kiadott prevenciós posztert!

Film

A következő filmben szakemberek tájékoztatnak a dadogásról és hadarásról. 

Olvassa el!

Olvassa el a következő cikket, melyben egy érdekes prevenciós programot ismerhet meg!