Skip navigation

Összefoglalás

 

A hallgató megismerhette a logopédiai terápiás tevékenységet, a tervezés folyamatát és dokumentumait. Megismerte az egyéni fejlesztési terv (EFT) dokumentum szerepét a tervezésben, elkészítésének formai követelményeit. Megismerte a tanítási tervezet fogalmát, formai követelményeit és elkészítésének gyakorlati tapasztalatait.

Feltételezzük, hogy a lecke fejezeteit a számozás sorrendjében dolgozta fel, és a külső hivatkozásokat is elolvasta. Használta a lecke végén található irodalomjegyzéket. Válaszoljon a lecke végén található önellenőrző kérdésekre és végezze el a feladatokat! Ha szükséges, térjen vissza arra a fejezetre, amellyel kapcsolatban a tudása még bizonytalan vagy hiányos. Végezze el az önellenőrzést a tesztkérdésekkel!