Skip navigation

Szülői elégedettséget vizsgáló kérdőív

 

„A minőségi munkavégzés garanciája az állapotmérés, helyzetelemzés, a partnerek igényeinek és elégedettségének megismerése és ezek figyelembevételével a célok megfogalmazása, ez utóbbiak elérésére tervek készítése, azok megvalósítása, eredményeink értékelése, hibáink javítása. Partnereink és magunk elégedettsége megerősíti a sikeres folyamatokat, melyek további fejlesztéssel sztenderdekké válhatnak (Torda, 2014. 56. o.)”.

A minőségfejlesztés számos eszközt alkalmaz, pl: a SWOT analízist, a kérdőíves mérést, az interjút. 

Feladat

Tekintse meg a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által kidolgozott szülői elégedettségmérő kérdőívet!

A logopédiai munka mely területeit vizsgálná szülői elégedettséget vizsgáló eszközzel?