Skip navigation

Megkésett beszédfejlődés

„A beszéd hiánya, a nem beszélés, alália, 15-18 hónapos kor között fiziológiás, 15 hónapos kortól 2,5 éves korig - kimutatható szervi ok hiányában – még élettaninak tekinthető, ezen életkor után már minden esetben kóros. A régebbi felfogás szerint akkor állapítható meg megkésett beszédfejlődés, ha a gyermek 3 éves korában még nem beszél, de az is beszédretardáció, ha a kisded nem az életkorának megfelelő szinten beszél. Az újabb, egyre inkább elfogadott nézet azt a gyermeket tekinti késői beszélőnek, aki kétévesen még nem birtokol 50 szavas expresszív szókincset. Ez a feltétele annak, hogy szókombinációkat hozzon létre. Hiányában a megkésett beszédfejlődés állapota áll fenn. […] Az alália lehet teljes, ha a gyermek csak adott hangokat ad, és részleges, ha 1. a beszéd megkésik, de később eléri a megfelelő nívót; 2. bizonyos szinten megreked; 3. átmenetileg stagnál” (Hirschberg, 2013a, II/19. o.).

Megkésett terápia eszközei

Feladat

Tekintsen meg egy megkésett beszédfejlődés terápiás órához készített tervezetet! Milyen célok jelennek meg a dokumentumban?Milyen terápiára jellemző sajátosságokat talál a gyakorlatokban?