Skip navigation

13. lecke A tanácsadói tevékenység és tervezése

Célkitűzés

A hallgató ismerje meg a tanácsadói tevékenység főbb formáit, szerepét a logopédus tevékenységében. Ismerjen meg és tudjon elemezni szülők, pedagógusok számára készített tanácsadói anyagokat. Ismerje meg az on-line tanácsadási formát. A hallgató legyen képes a tanácsadói tevékenység tervezésére.

Tartalom

A szülőkkel történő foglalkozás, tanácsadás a logopédiai ellátásban. Tanácsadás a terápia elején. On-line logopédiai tanácsadás. Tanácsadás pedagógusok számára. A pedagógus szerepe dadogó gyermek fogadásakor.

Kulcsszavak: tanácsadás, terápiás szerződés, on-line tanácsadás, szülő, partner

Tananyag

A KKK szerint: az alapfokozat birtokában a gyógypedagógus alkalmas az általános gyógypedagógiai segítségnyújtásra és tanácsadásra a fejlesztésben vagy gondozásban, rehabilitációban közreműködő más szakemberekkel, illetve családokkal. Képes a fogyatékos, sérült, akadályozott személyek érdekképviseletére; esélyegyenlőségüket, intézményi és társadalmi integrációjukat segítő feladatok ellátására, tanácsadásra.