Skip navigation

9. lecke Logopédiai jellemzés, önreflexió-reflexió, portfólió

Célkitűzés

A hallgató ismerje a pedagógiai jellemzés, a gyógypedagógiai jellemzés és az esetismertetés közötti különbségeket. A hallgató legyen képes önálló tanításának önelemzésére és hallgatótársa tanításának elemzésére az asszertív kommunikációs technikák alkalmazásával. A hallgató ismerje a szakterületi féléves gyakorlata során készülő portfóliója elkészítésének célját, tartalmát és elkészítésének szempontjait. 

Tartalom

Logopédiai jellemzés. Önreflexió-reflexió. Portfólió.

Kulcsszavak: logopédiai jellemzés, gyógypedagógiai jellemzés, esetismertetés, anamnézis, önreflexió, reflexió, portfólió

Tananyag

Az előző leckékben megismerhették a terápiás tevékenységhez tartozó dokumentumokat, az alábbi leckében pedig a logopédiai terepgyakorlatok során készített gyakorlati naplók kötelező elemeivel és speciális fajtájával, a portfólióval ismerkedhetnek meg.

A gyakorlati napló elkészítése nem csupán a tudatos munkát alapozza meg és az önelemzés képességét fejleszti, hanem a gyakorlat dokumentációjának írása során a hallgató elsajátítja és fejleszti a gyógypedagógiai és logopédiai terminológia használatát is.