Skip navigation

Irodalomjegyzék

 

Dadog a gyerekem! (2006): Elektronikus elérhetőség: http://www.kiskegyed.hu/baba-mama/baba-mama/dadog-a-gyerekem-24580 Letöltés ideje: 2015. január 12.

Démoszthenész Egyesület és a Kézenfogva Alapítvány (2010): Tudta-e? Fontos tudnivalók a beszédhibákról. Elektronikus elérhetőség: http://www.kezenfogva.hu/fogadd-el-progress/Demoszthenesz_2010.pdf Letöltés ideje: 2015.03.01.

Fehérné Kovács Zsuzsa (2009): Ismeretek a beszédfogyatékos személyekről és rehabilitációjukról. In: Torda Á. (szerk.): Olvasókönyv. Ismeretek a fogyatékos, akadályozott személyek segítésére felkészítő képzések hallgatóinak, Budapest, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. 2009. 64-90.

Fehérné Kovács Zsuzsanna (2013): A korai kommunikáció fejlődése. Élet és Tudomány.19. 588-590. Elektronikus letöltés: http://www.eduvital.net/files/ET/2013/ET_2013-19.pdf Letöltés ideje: 2015.január 12.

Így kommunikáljunk az afáziás emberekkel! Elektronikus elérhetőség: http://www.hazipatika.com/mediatar/galeria/igy_kommunikaljunk_az_afazias_emberekkel/4440 Letöltés ideje: 2015. január 20.

Kákonyi Tímea (2011): Hogyan segíthetjük a gyermek beszédfejlődését? Elektronikus elérhetőség: http://www.szuloklapja.hu/gyermek-fejlodese/836/hogyan-segithetjuk-a-gyermek-beszedfejlodeset-%280-7-ev%29.html Letöltés ideje: 2015. január 12.

Kézenfogva Alapítvány: Tudta-e? Fontos tudnivalók a beszédhibákról. Elektronikus elérhetőség: http://www.kezenfogva.hu/fogadd-el-progress/Demoszthenesz_2010.pdf Letöltés ideje: 2015. január 12.

Vörös Péter (2011, szerk.): Prezentációkészítés. http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/voros_peter/ch10.html Letöltés ideje: 2015. március 12.