Skip navigation

Irodalomjegyzék

 

Bárdossy Ildikó (é. n.): Lehetséges kérdések és válaszok a curriculumfejlesztéshez. Tananyag egyetemi hallgatók és pedagógusok számára. Elektronikus elérhetőség:http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/curriculum/index.html Letöltés ideje: 2015. április 20.

Emberi Erőforrások Minisztériuma (2013): Oktatás-statisztikai Évkönyv 2012/2013. Budapest. Elektronikus elérhetőség: http://2010-2014.kormany.hu/download/c/93/21000/Oktat%C3%A1si_%C3%89vk%C3%B6nyv_2012.pdf Letöltés ideje: 2015.március 09.

Fehérné Kovács Zsuzsa (2001): Beszédben akadályozottság. In: Mesterházi Zsuzsa (szerk.): Gyógypedagógiai Lexikon. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, Budapest.

Mesterházi Zsuzsa (2001): Gyógypedagógiai Lexikon. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest.

Oktatási Minisztérium (2003): Oktatás-statisztikai Évkönyv 2012/2013. Budapest. Elektronikus letöltés: http://www.nefmi.gov.hu/letolt/oevk03_11_12_ht.pdf Letöltés ideje: 2015.február 02.

Oktatási és Kulturális Minisztérium (2006): Oktatás-statisztikai Évkönyv 2005/2006. Budapest. Elektronikus letöltés: http://www.nefmi.gov.hu/letolt/statisztika/okt_evkonyv_2005_2006_060927.pdf

http://2010 Letöltés ideje: 2015.február 26.

CPLOL: Prevention: Developing language. Elektronikus letöltés: http://www.cplol.eu/documents/finish/14-posters-about-developing-language/42-poster-in-english.html Letöltés ideje: 2015.február 26.

Schmidtné Balás Eszter (2004): Képeskönyv a dadogásról és más dolgokról. Közhasznú Alapítvány a Dadogókért, Budapest.

Torda Ágnes, Szabó Győzőné, Horváthné Moldvay Ilona (szerk, 2014): Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. A pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére. Elektronikus letöltés:https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/pedagogiai_szakszolgalat.pdf Letöltés ideje: 2015. április 02.

Ványi Ágnes, Sándor Krisztina és Szűcs Antal Mór (2014): Óvodai mesezene program: hangulatmesék” avagy az olvasás előkészítésének élménypedagógiai megközelítése. Fejlesztő Pedagógia, 25. 2. 48-64. Elektronikus letöltés: http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ntk.hu%2Fc%2Fdocument_library%2Fget_file%3Fuuid%3De0d3e715-2296-4f62-8ae4-c16c50bbb587%26groupId%3D10801&ei=Y9NvVZWgFYTkUpfPgbgD&usg=AFQjCNFgBjOP6BI6PdWE3gn8AeXrCB6SiQ&sig2=pHDALxQPqGZHSA1OujPnHg&bvm=bv.94911696,d.d24Letöltés ideje: 2015.április 02.