Skip navigation

Vizsgálati dokumentáció

A vizsgálati dokumentáció az intézmény hivatalos dokumentációjának részét képezi, ezért nagy gondot kell fordítani ezek pontos, olvasható kitöltésére, valamint a megbízható tárolására. A gyermek/tanuló vizsgálati anyagai, a tesztűrlapok, a szakvéleménye/szakvéleményei, vizsgálati eredmények, zárójelentések fénymásolatai, valamint a terápiás tervek a logopédiai tasak anyagát képezik.

A logopédiai vizsgálat során a logopédus általában többféle diagnosztikai eszközt alkalmaz, így a dokumentáció is többféle a vizsgálat fajtájától, a beszéd és nyelvi zavar típusától függően:

A logopédiai vizsgálat során használt szempontsorok, űrlapok, kérdőívek egy része megtalálható a Logopédia vizsgálatok c. könyv mellékletében. Több teszt alkalmazása képzéshez, egyéb szaktudáshoz kötött. A vizsgálati űrlapok a tesztkészlet részét képezik, nem másolhatók, nem sokszorosíthatók (pl. TROG teszt).

Az artikulációs zavar vizsgálata során a következő dokumentáció kitöltésére kerülhet sor:

1. Anamnézislap,

2. A beszédszervi állapot és működés vizsgálólapja,

3. A beszédhangok kiejtésének vizsgálati űrlapja,

      Az űrlap részei (Juhász, 2007 alapján):

  • Név:
  • Születési idő:
  • Életkor:
  • Diagnózis:
  • A vizsgálat ideje:
  • A vizsgálatvezető neve:
  • A forgalmi napló sorszáma:
  • A nyilvántartási tasak sorszáma:


Artikulációs vizsgálati lap részlete

4. Az összefüggő beszéd és kifejezőképesség vizsgálat űrlapja,

5. Hallás, hallási figyelem, emlékezet és differenciálóképesség vizsgálata,

6. A szeriális felfogás és kivitelezés, az auditív és verbális emlékezet vizsgálata,

7. Kiegészítő vizsgálatok és az ehhez kapcsolódó dokumentáció (az auditív észlelés és beszédmegértés vizsgálata (GMP), szókincsvizsgálat.

Példa

Követendő példaként tekintse meg a szakirodalom 29. oldalán lévő szókincsvizsgálat űrlapját és a 26. oldalon a logopédus által kitöltött példányt!