Skip navigation

Irodalomjegyzék

 

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat: Házirend. Elektronikus elérhetőség: http://www.szakszolgalatvasarhely.hu/sites/default/files/hazirend.pdf Letöltés ideje: 2015. május 10.

Jáki Nagy Márton Általános Iskola: Házirend. Elektronikus elérhetőség: http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oktatas.hu%2Fhivatali_ugyek%2Fkir_latogatoknak%2Fkir_info%2F!KIR_Info_Publikus%2FHome%2FDownloadDocument%2F1280&ei=mTdvVcmcBMW0UdyRgKAH&usg=AFQjCNEQOIzPsCJFYSy77myF0_9ZXeNYvw&sig2=TPTGrkyba2Dwdzm3Vtutyg&bvm=bv.94455598,bs.1,d.bGg
Letöltés ideje: 2015. május 10.

M. Nádasdi Mária (2006, szerk.): A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. Az iskolák belső világa. ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, Budapest. Elektronikus elérhetőség: http://mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf Letöltés ideje: 2015. május 10.

Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI: Logopédiai tájékoztató szülőknek. Elektronikus elérhetőség: http://www.logopedia.kispest.hu/pdf/tajekoztato_fuzet_2009.pdf Letöltés ideje: 2015. május 12.

A munkaköri leírás, mint a munkaszerződés kötelező melléklete. Elektronikus elérhetőség: http://forum-szaklapok.hu/images/segedletek/2001237e17f1adbe473e1d8e357d121b/munkakori_leiras_mint_a_munkaszerzodes_kotelezo_melleklete.pdf Letöltés ideje: 2015. május 14.

Remseiné Bódi Judit: Az intézményi házirend. Elektronikus elérhetőség: http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mpigyor.hu%2Ftartalomuj%2Fdiakjogitanacsadas%2Fazintezmenyihazirend.pps&ei=ZkJvVev5DIqxUaGvgdgP&usg=AFQjCNEZu_bhnfGc83FPh2s2rPLSCor4SQ&sig2=j3gH3Qzk5by4CL85dyWdOg&bvm=bv.94911696,d.bGg Letöltés ideje: 2015. május 10.

Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Házirend. Elektronikus elérhetőség: http://www.szatmarikisterseg.hu/doc/Hazirend.pdf Letöltés ideje: 2015. május 12.

Szüdi János (2008): Házirendek a nevelési-oktatási intézményekben. Elektronikus elérhetőség: http://drszudi.hu/2008/11/hazirendek-a-nevelesi-oktatasi-intezmenyekben/ Letöltés ideje: 2015. május 21.

Újbudai Logopédiai és Pedagógiai Szakszolgálat, Munkaterv. Elektronikus elérhetőség: http://www.logopedia11.hu/files/munkaterv%202012-13.pdf Letöltés ideje: 2015. április 21.

Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Munkaterv. Elektronikus elérhetőség: http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_latogatoknak/kir_info/!KIR_Info_Publikus/Home/DownloadDocument/17676 Letöltés ideje: 2015. április 21.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. Elektronikus elérhetőség: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV Letöltés ideje: 2015. május 14.

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről. Elektronikus letöltés: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM Letöltés ideje: 2015. február 13.