Skip navigation

Gyakorlatok

Önellenőrző kérdések

  1. A pedagógusok minősítési rendszerében milyen szerepe van a tervezésnek?
  2. Milyen indikátorok jelennek meg a tervezésre vonatkoztatva a logopédiai ellátásban?
  3. A logopédiai folyamat során mely tényezők tervezése szükséges?
  4. Kinek van szüksége logopédiai vizsgálatra?

Feladatok

 

  1. Készítsen a beszédfejlődés témájában felvilágosító posztert szülők számára!
  2. Készítsen a beszédhibák témájában felvilágosító posztert iskoláskorú gyermekek számára!

Igaz vagy hamis?

Kérdés 1

1. A logopédiai tevékenység 5 fő részből áll.

Kérdés 2

2. A logopédiai folyamatnak nem része az utógondozás.

Kérdés 3

3. A statisztikai adatok szerint nő a beszédhibás gyermekek, tanulók száma.