Skip navigation

Tanácsadás a pedagógusok számára

A logopédus feladata a beszédhibás, beszédfogyatékos gyermek, tanuló pedagógusával való együttműködés, tanácsadás (Ványi és Róth, 2007 alapján). A tanácsadás tartalma függ a beszéd- és nyelvi zavar fajtájától, a tanácsadás céljától, de függ a szakember ismereteitől, képesítésétől és személyiségétől is.

A logopédus tájékoztatja az ellátási körzetébe tartozó intézmények vezetőit, pedagógusait a szűrések, vizsgálatok időpontjáról, a vizsgálatok eredményéről a gyermek beszédállapotáról (a gyermek személyiségi jogai és a titoktartás törvényeinek megtartása mellett).

Ennek során a gyermeket, tanulót oktató, nevelő pedagógusokat tájékoztatja (amennyiben van) a szakértői vélemény tartalmáról, a diagnózisáról. A pedagógusoknak fontos tudni, hogy saját kompetenciájukon belül mit tehetnek a tünetek enyhítéséért, illetve megszüntetéséért, be tudnak-e, és ha igen, hogyan tudnak bekapcsolódni a logopédiai terápiába.

Olvasnivaló

Olvassa el Gyarmathy Éva pedagógusok számára írt tanácsait itt!

A logopédus szakirodalmat és szakanyagokat biztosít a pedagógusok számára a gyermek tanítása során megszervezendő differenciált munkához. A logopédus folyamatos tájékoztatást nyújt a gyermek, tanuló fejlődéséről, a terápia folyamatáról.

A beszédfogyatékos tanuló integrációja során a logopédus rendszeresen hospitál a gyermek osztályában, szupervíziós lehetőséget biztosít a pedagógusok számára. A logopédus részt vesz az óvodai és iskolai szülői értekezleten, felvilágosító, ismeretterjesztő tájékoztatást tart, mely a prevenciót is szolgálja.