Skip navigation

Gyakorlatok

Önellenőrző kérdések

  1. Miért fontos a szülő bevonása a terápiába?
  2. Melyek a szülőkkel történő tanácsadás főbb formái?
  3. Milyen elemei vannak a terápiás szerződésnek?

Feladatok

  1.  Hogyan használhatja a szülő gyermeke beszédfejlesztésében az Én is tudok beszélni c. könyvet? Készítsen a szülő számára rövid tanácsadó füzetet!
  2. Milyen tanácsokat adna egy óvodás dadogó gyermek óvónőjének? A felkészüléshez használja a következő irodalmat: Lajos Péter (2008): Dadogásról mindenkinek. PONT Kiadó, Budapest. 

Válaszoljon a kérdésre!

A logopédiai terápiában milyen szóval jellemezhető a szülőkkel való viszony?

Sorolja fel!

Melyek a szülőkkel folytatott strukturált beszélgetés formái?

Igaz-e a következő állítás?

A pedagógus minden esetben bekapcsolódik a logopédiai terápiába.

a)      igaz

b)      hamis

c)      igen, de csak a saját kompetenciakörének megfelelően.

d)     igen, a logopédussal együttműködve.

Igaz vagy Hamis?

Kérdés 1

A logopédusnak a terápia elején minden esetben tájékoztatnia kell a szülőt a prognózisról.