Skip navigation

A szülők, hozzátartozók szerepe a terápiás tevékenységben

A terápia hatékonyságát nagymértékben befolyásolja a szülővel kialakított kapcsolat. Fontos, hogy a terápiás folyamat a szülő beleegyezésével és együttműködésével történjen. A szülő tudja, hogy mi a terápia célja, a lépések mit befolyásolnak és mindebben milyen szerepük lehet. „A logopédiai vizsgálati véleménynek tartalmaznia kell a szülő tájékoztatását a vizsgálat folyamatáról, eredményéről, a gyermek, tanuló logopédiai ellátásának megszervezéséről, valamint arról, hogy a minél gyorsabban automatizált jó beszédszint elérése érdekében a szülők, és a gyermekkel kommunikáló valamennyi felnőtt partneri együttműködése szükséges, illetve a szülő tájékoztatását kötelezettségeiről és a vizsgálati véleménnyel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről (15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet, 25. §)”.

„A szakszolgálati rendelet a szülővel való együttműködést többféle megközelítésben említi. […]A szolgáltatások többségében a szakember és a szülő kommunikációja megjelenik ugyan, de – érthetően - ritkábban a módja, inkább a tartalma kerül előírásra. Ilyen ajánlott kommunikációs helyzetek: a szülő bevonása gyermeke ellátásába, egyeztetés a szülővel, tanácsadás a szülő részére” (Torda és Nagyné, 2013. 53.o.).

A házi feladatok gyakorlásában szintén fontos szerepet tölt be a szülő. Falus (2003) szerint mindig egyértelművé kell tenni a szülők számára, hogy mit várunk el tőlük. Azt, hogy segítsenek a gyerekeknek, hogy megteremtsék a tanulás feltételeit, vagy ellenőrizzék és felügyeljék a munkát, vagy ezek összességét. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a szülői ellenőrzés növeli a gyermekek teljesítményét.

Feladat

Olvassa el Teleki Béla cikkét A család és a szociális tér szerepe a beszédfejlődésben címmel! Milyen szerepe van még a családnak a beszédfejlődében a cikk alapján?