Skip navigation

5. lecke A diagnosztikus tevékenység dokumentumai

Célkitűzés

A hallgató ismerje meg a logopédiai munkában, főként a diagnosztikához kapcsolódó dokumentumok fő részeit, elemei. Kapjon kész mintát a dokumentumok gyakorlati alkalmazásához. A hallgató szerezzen gyakorlatot ezeknek a dokumentumoknak elkészítésében, szerkesztésében, pontos kitöltésében. 

Tartalom

Szakértői vizsgálat iránti kérelem. Pedagógiai vélemény a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló felülvizsgálatához. Logopédiai vizsgálat iránti kérelem. Tájékoztató logopédiai szűrésről. Vizsgálati dokumentáció. Javaslat logopédiai vizsgálatról. Logopédiai vélemény. Szülői engedély logopédia óra rögzítéséhez. Szülői elégedettséget vizsgáló kérdőív.

Kulcsszavak: kérelem, logopédiai vélemény, szülői engedély, logopédiai dokumentumok, szülői elégedettség, vizsgálat, javaslat

Tananyag

A logopédus pontosan, átlátható módon, igényesen és naprakészen vezeti a pácienssel kapcsolatos vizsgálati anyagokat, dokumentációt, dossziékat és naplót. Fokozottan ügyel arra, hogy ezek tartalma titkos maradjon!

A logopédus a páciensekről kizárólag indokolt esetben oszthat meg információkat, az intézményi protokoll előírásai szerint (pl. esetmegbeszélés, team munka, hivatalos statisztikák készítése, kontrollált óralátogatás). Ezekben az esetekben is fontos, hogy minden résztvevő betartsa a titoktartásra vonatkozó szabályokat.

Ebben a leckében olyan dokumentumokat tekintünk át, amelyek a diagnosztikus munkához kapcsolódnak.

A fejezetben több olyan dokumentumminta is bemutatásra kerül, amit a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai dolgoztak ki. A dokumentációt a Főigazgató Asszony engedélyével ismertetjük