Skip navigation

Irodalomjegyzék

 

Bozsikné Vig Marianna, Tariné Beregi Judit és Gonda Szilvia (2009, szerk.): Fejlesztő tervek gyűjteménye 1-2. BAZ Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, Miskolc.

Czigléné Farkas Katalin (2008): Az egyéni fejlesztési terv elkészítésének módszertana. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest.

Falus Iván (2003, szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Fehérné Kovács Zsuzsa (2007): A beszédzavarok logopédiai rehabilitációjáról. Fejlesztő Pedagógia, 2. sz. 36-41.

Lenkovics Ildikó (é. n.): A tanítás tanulása segédanyag a gyakorlati tanításhoz. Elektronikus elérhetőség: http://www.nyf.hu/bgytk/sites/www.nyf.hu.bgytk/files/docs/02_a_tanitas_tanulasa.pdf Letöltés ideje: 2015. május 2.

Nagyné Réz Ilona (2001): Egyéni fejlesztési tervek gyűjteménye. SZASZOK 2000, Budapest. Elektronikus elérhetőség: http://www.beszed.hu/repository/645.pdf Letöltés ideje: 2015. május 2.

Róth Márta, Ványi Ágnes (2007): Útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Sulinova, Budapest.

Salné Lengyel Mária (2004, szerk.): Logopédia. OM Sulinova, Pilisborosjenő.

Soós Jánosné (2008): Az egyéni fejlesztési terv (9. fejezet). In Adaptációs kézikönyv - Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak. Educatio, Budapest.

Szegedi Tudományegyetem (2015): Útmutató logopédia szakirányú gyógypedagógus-hallgatók szakterületi féléves gyakorlatához és zárófoglalkozásához.

Tóthné Schiebelhut Lívia: Egyéni fejlesztés (pdf). Meixner Ildikó EGYMI, Mohács.
Elektronikus elérhetőség: http://meixner-egymi.ucoz.hu/egyeni_fejlesztesi_terv.pdf Letöltés ideje: 2015. május 2.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről.
Elektronikus letöltés: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV Letöltés ideje: 2015. május 2.

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről.
Elektronikus letöltés: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM Letöltés ideje: 2015. május 5.