Skip navigation

A végzett hallgató kompetenciája

 

A kompetencia egy meghatározott területre, feladatra vonatkozó hatékony, eredményes tevékenység végzését lehetővé tevő pszichikus rendszer. A kompetencia lényegében a tudás, az ismeretek, a készségek, képességek és az attitűdök rendszere.

A Képzési és kimeneti követelmény szerint a logopédus hallgatók a képzés befejezése után képesek a gyógypedagógus tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálati, kutatási részfeladatok elvégzésére. A logopédia szakirányon képesek, illetve alkalmasak: az orofaciális, fonációs, beszéd- és nyelvi zavarok és a specifikus tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) felismerésére, vizsgálatára, elkülönítésére (differenciáldiagnózisára). Tehát a logopédus képzés során a hallgató alapszintű elméleti és gyakorlati ismereteket szerez a logopédiai diagnosztikai tevékenységről, a kapcsolódó alapfogalmakról, eszközeiről és a diagnosztikai folyamatról.