Skip navigation

Logopédiai vélemény

 

A diagnosztikus munka befejező része a tapasztalatok összegzése, a terápiás célok megfogalmazása. A 15/2013. (II.26) EMMI rendelet szerint a logopédiai vélemény a következő elemeket tartalmazza:

 1. a gyermek, tanuló és a szülő nevét, a gyermek, tanuló születési helyét, idejét, lakóhelyét és tartózkodási helyét, a gyermek, tanuló nevelését, oktatását ellátó óvoda, iskola nevét, címét,
 2. a logopédiai vizsgálat rövid leírását:
  • a vizsgálat kérésének indokolását,
  • a vizsgálatban felhasznált vizsgálati eljárásokat, a konkrét vizsgálati értékeket és a logopédiai diagnózis meghatározását,
  • terápiás javaslatot a logopédiai fejlesztésre,
  • a vizsgálat eredményétől függően a gyermek, tanuló további - pedagógiai, pszichológiai, szakorvosi - vizsgálatának kezdeményezését,
  • a szülő tájékoztatását a vizsgálat folyamatáról, eredményéről, a gyermek, tanuló logopédiai ellátásának megszervezéséről, valamint arról, hogy a minél gyorsabban automatizált jó beszédszint elérése érdekében a szülők, és a gyermekkel kommunikáló valamennyi felnőtt partneri együttműködése szükséges,
  • a szülő tájékoztatását kötelezettségeiről és a vizsgálati véleménnyel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről

Feladat

Elemezze a következő logopédiai véleményt! Figyelje meg a vélemény struktúráját! Milyen részekből áll? Mi jellemző a nyelvezetre? Milyen diagnosztikus eszközök alkalmazására került sor?