Skip navigation

A Munkanapló bevezető oldalai

A munkanaplót az 1. oldalon kell megnyitni és lezárni a logopédiai csoport vezetőjének és az intézmény vezetőjének. Ezen az oldalon kell feltüntetni, hogy kik és milyen időtartamban vezetik a naplót.

A munkanapló bevezető oldalain található:

  • órarend,
  • névsor,
  • a növendékek beosztása,
  • a beszédjavítás helye és ideje,
  • a vizsgálati órák helye és ideje,
  • hivatalos látogatások, hospitálások a csoportban.

A napló második és harmadik oldalán az órarendet tünetik fel a logopédusok, illetve az ellátott gyermekek névsorát. A névsorban szereplő gyermek nevének sorszáma megegyezik a gyermek „Egyéni lap”-ján feltüntetett sorszámával.

A következő oldalakat a logopédus értelemszerűen tölti ki. A napló 8. oldalán vezeti a logopédus a hivatalos látogatásokat és hospitálásokat. A hallgatók, gyakorlati oktatók itt jelölik a logopédus naplójában a hospitálásukat és azt aláírásukkal is igazolják.