Skip navigation

Gyakorlatok

Önellenőrző kérdések

  1. Milyen dokumentumok kapcsolódnak a logopédiai munkához?
  2. Milyen részekből áll a logopédiai vélemény?
  3. Mi a szakértői vizsgálat?
  4. Ki tölti ki a szakértői vizsgálat iránti kérelmet?
  5. Milyen etikai szabályokat kell betartani a vizsgálati dokumentációra vonatkozóan?

Feladatok

  1. Olvassa el a szakirodalomban leírt esettanulmányokat (21-23. oldal)! Figyelje meg az esettanulmány struktúráját. Milyen részekből áll? Mi jellemző a nyelvezetre? Milyen diagnosztikus eszközök alkalmazására került sor?

  2. Készítse el egy 13 éves dadogó tanuló logopédiai vizsgálatának tervét. Milyen vizsgálati űrlapok előkészítésére lesz szükség?

  3. Ön egy óvodában dolgozik logopédusként. Állítson össze egy rövid 10 kérdésből álló szülői elégedettséget vizsgáló kérdőívet!

Igaz vagy hamis?

Kérdés 1

1. A logopédusnak nem kell a szülőtől engedélyt kérni, ha a foglalkozás alatt fényképeket készít, hiszen ezek terápiás célból készülnek.

Kérdés 2

2. A beszédfogyatékosság megállapításához, ill. kizárásához a komplex szakértői vizsgálatot kizárólag csak az oktatási intézmény kezdeményezheti.

Kérdés 3

3. A logopédiai véleményben nem szükséges terápiás javaslatot megfogalmazni, hiszen ez egy külön dokumentumban kerül összefoglalásra.

Kérdés 4

4. A vizsgálati dokumentáció az intézmény hivatalos dokumentációjának részét képezi, ezért az irattárban tárolandók.