Skip navigation

10.1. Mit tekintünk sikeres kitagolásnak?

Erre a kérdésre e fejezet keretein belül nem fogunk választ adni. Egyértelmű válasz a kitagolás összetettsége miatt nem is adható. A kérdés sokkal inkább retorikai, és arra kívánja ösztökélni az olvasót, hogy önmagának feltegye ezt a kérdést, és az e kérdésből származó számos további kérdést: Honnan hova szeretnénk eljutni? Mi a célunk és mit tegyünk, ahhoz, hogy a kitűzött célt elérjük? Végig kell-e járnunk 60 év törekvéseinek minden lépcsőfokát? A paradigmák változását, a gyakorlatban megjelenő kivitelezését, annak számos tévedésével és ma már túlhaladott szemléletével? Hogyan akadályozhatjuk meg, hogy a kitagolás áttagolássá silányodjon? A kérdések sorát folytathatnánk. A kitagolásnak alapvetően hozzá kell járulnia a fogyatékos személy életminőségének javulásához. Ez egy alapvető cél. E gondolat mentén ma a paradigmák hosszú sorának tükrében egy kérdésre bizonyosan tudjuk a választ: Mit szeretnénk elérni? A fogyatékos személyek egyenrangú állampolgárként történő elismerését, függetlenül fogyatékosságától. Ez a törekvés a kitagolás folyamatában mai tudásunk tükrében kiemelt szerepet kell hogy kapjon.

Gyakorlati szempontból a korábbi fejezetek számos támpontot nyújthatnak kérdéseink megválaszolásához. Két szempontot azonban e tekintetben még nem részleteztünk. A támogatott döntéshozatal és a személyre szabott költségvetés értelmi fogyatékos személyek esetén két szorosan egymáshoz kapcsolódó fogalom. Mind a támogatott döntéshozatal, mind a személyre szabott költségvetés jelentősen hozzájárulhat a fogyatékos személyek életminőségének javulásához.