Skip navigation

Tudáspróba 1.

 

Kérdés

1) A korai ideg- és elmegyógyintézetek mely központi kérdés köré szervezték munkájukat? Válassza ki!

Válaszok

a társadalomtól való elzárás szükségességének kérdése köré

a „gyengeelméjűség” gyógyíthatóságának kérdése köré

a gyógypedagógiai támogatás köré

Visszajelzés

Kérdés

2) Kinek a nevéhez köthető közvetlenül az eugenika a felsorolt nevek közül? Válassza ki!

Válaszok

Visszajelzés

 

3) Sorolja fel a normalizációs elv nyolc pontját!

 

Kérdés

4) Mit jelent a valorizáció? Válassza ki!

Válaszok

variálás

felértékelés

normalizálás

Visszajelzés

Kérdés

5) Válassza ki az igaz állítást!

Válaszok

Svédországban a nagy intézetek dominanciája figyelhető meg még ma is.

Németországban az alternatív lakhatási formák mellett ma is léteznek nagy bentlakásos intézmények.

A nagy intézetek mára teljesen eltűntek Nyugat-Európa térképéről.

Az értelmi fogyatékos személyek lakhatását tekintve a lakóotthonok domináns ellátási formaként jelennek meg Svédországban.

Visszajelzés

Kérdés

6) Folytassa a mondatot úgy, hogy helyes állítás váljon belőle:

Az osztrák Unterbringungsgesetzre a szakma válaszaként...

Válaszok

...három egymástól teljesen eltérő gyakorlatba való átültetés valósul meg.

...a támogatott lakhatási formák széles körben elterjednek az osztrák tartományokban.

...a fogyatékos személyek nagy intézeteit teljesen felszámolják.

Visszajelzés

Kérdés

7) Metzler szükségletfelmérése milyen területeket foglal magában? Válassza ki!

Válaszok

a társadalmi és kulturális életben való részvétel

kommunikáció és orientáció

emocionális és pszichés fejlődés

egészségfejlesztés és -megőrzés

A felsoroltak közül mindegyik helyes válasz

Visszajelzés

Kérdés

8) Milyen megállapításra jutnak a berlini vizsgálatok? Kik szorulnak ki az ellátásból? Válassza ki!

Válaszok

az értelmi fogyatékos személyek

a magasabb támogatási szükséglettel élő személyek

akik nem keresnek elég kitartóan

Visszajelzés

Kérdés

9) A magyarországi lakóotthonok számának növekedése miért nem értelmezhető egyértelműen pozitív eredménynek? Válassza ki!

Válaszok

Mert mindig vannak elégedetlenkedők.

Mert nem elég gyors a növekedés.

Mert a lakóotthonok fele a nagy intézetek területén található.

Visszajelzés

Kérdés

10) Mikor alakul ki a mai magyarországi nagy intézeti hálózat alapja? Válassza ki!

Válaszok

a második világháború előtt

a második világháború után

a 90-es években

Visszajelzés

Kérdés

11) A TIOP 3.4.2. pályázaton belül mire pályázhattak a nagy intézetek?

Válaszok

lakóotthonok létrehozására

nagy intézetek korszerűsítésére

a támogatott lakhatás kiépítésére

Mindegyik válasz helyes

Visszajelzés

 

12) Egészítse ki a mondatot!

„A  olyan intézkedések és eljárások összessége, amelyek adott gazdasági vagy társadalmi szerkezeti hiányosságok, lemaradások felszámolását, illetve csökkentését célozzák.”

Enable JavaScript

 

Kérdés

13) A civil szektor kezdeményezéseinek következtében mikor jelennek meg az első kiscsoportos lakóotthonok Magyarországon? Válassza ki!

Válaszok

a 90-es évek elején

a 90-es évek közepén

a 90-es évek végén

Visszajelzés

Kérdés

14) Az első kitagolási programok elsősorban miért tekinthetők elszigetelt jelenségnek? Válassza ki!

Válaszok

Mert nem volt elegendő anyagi forrás.

Mert túl kevés lakóotthon létesült.

Mert rendszer szinten nem teremtette meg az átalakításhoz szükséges feltételeket.

Visszajelzés

Kérdés

15) Milyen feladatokat NEM lát el az IFKKOT?

Válaszok

a kitagolás során épülő egységek tervezését

a megvalósítási pályázatok elbírálását

teljes körű transzparencia biztosítása

Visszajelzés

 

16) Nevezzen meg legalább négyféle mentort a kitagolás kapcsán felállított mentorhálóból!

 

17) Egészítse ki a mondatot!

A egy olyan egyéni szükségletekre szabott, a felhasználó egyéni döntésein alapuló eszköz, mely a meglévő támogatási források irányát megváltoztatva a financiális erőforrásokat a fogyatékos személy számára  bocsátja rendelkezésre. Célja a fogyatékos személy önrendelkezésének erősítésén keresztül a társadalmi integráció elősegítése.

Enable JavaScript

 

Kérdés

18) Fejezze be a mondatot! A támogatott döntéshozatal során a bizalmi személyt

Válaszok

a fogyatékos személy választja

bíróság rendeli ki

az intézet választja ki a dolgozói közül

Visszajelzés

Kérdés

19) Az országos kitagolási program első hullámára mely állítások igazak? Válassza ki!

Válaszok

A program a nagy intézetekben élő személyekre koncentrál.

A program összesen hat intézetet érint.

A megvalósítási pályázatok mindegyike tervezi lakócentrumok megvalósítását.

Mindegyik válasz helyes

Visszajelzés

Kérdés

20) A nagy intézetek első országos kitagolási hullámában az érintett hat intézet szakmai programjainak megvalósítása után hol élnek majd többségében a lakók? Válassza ki!

Válaszok

lakásokban

lakócentrumokban

lakóotthonokban

Visszajelzés

 

21) A egészítse ki a mondatot!

Az  szükségessé teszi szemléletünk átformálását. Míg az  eleve a szelekciós folyamatokat akarja megakadályozni, addig az  feltételezi azt.

Enable JavaScript