Skip navigation

8.4. Az első programok elszigeteltsége

A korai programok által elindított törekvések a magyarországi környezetben nem hoztak átütő eredményt. Verdes (2009) ennek okát több tényezőre vezeti vissza. A rendszerváltás utáni Magyarországon a társadalmi változások következtében a periférián elhelyezkedő intézetek az adott térség jelentős munkaadójává váltak. Így az intézetek kitagolása, átszervezése a térség érdekeibe üközött (Bánfalvy 1998). A társadalmi okok mellett a 90-es években megkezdett szakmai párbeszéd számos pontját érintette a kitagolás kérdéskörének, a fogyatékos, értelmi fogyatékos személyek jogi, állampolgári helyzetét azonban alapvetően figyelmen kívül hagyja. A párbeszédbe bekapcsolódó nagy intézetek dominanciája a rendszer gyökeres változását nehezítette. A megszületett kompromisszumok következtében a nagy intézetek „felvállalják” a lakóotthoni ellátást megerősítve ezzel pozíciójukat és „megfékezve” ezzel a működésüket érő kritikai hangokat.

Feladat

Olvassa el Verdes (2009) tanulmányának „A kritikai diskurzus felőrlődéséről – három metszetben”című részt (99-107. oldal) (link:http://www.esely.org/kiadvanyok/2009_4/05verdes.pdf )! A reformokhoz kapcsolódó gyógypedagógiai fogalmak „elmosódását” mivel indokolja a szerző? Hogyan hátráltatja a szerző szerint a kitagolást a fogalmak „elmosódásának” folyamata?