Skip navigation

8.2. Soros Alapítvány programja

A 1995-től a Soros Alapítvány négy éven keresztül kiemelt területként támogatja a fogyatékosságügyi területet. Az Egészségügyi Rendszerfejlesztési Program keretén belül több program is e célt szolgálja:

- Önálló életvitel központok országos hálózatának kialakítása
- Kitagolás: fogyatékos személyek kiemelése tömegintézményekből kiscsoportos lakóotthonokba
- Cochlea implantációt követő folyamatos egyéni hallás- és beszédrehabilitáció
- Afázia program (Kedl 1998).

Az Önálló Életvitel Program elsősorban mozgás- és érzékszervi fogyatékos személyeket támogatott, és egy érdekvédelmi intézményhálózat kialakítását célozta meg.

A Kitagolás Programban elnyerhető támogatási összegek széles körben támogatják a kitagolás előremozdítását. E programok keretén belül készült helyzetfelmérő tanulmányokat, konferenciákat és szakmai programokat és mintaintézmények létrehozását finanszírozza a Soros Alapítvány. Az egyik jelentős összeggel támogatott program a Kézenfogva Alapítvány Fészek Programja.

A Fészek Program három főbb területet fed el. A kiscsoportos lakóotthonok létrehozása és működtetése, a magyarországi jogszabályi háttér kialakításának támogatása és a szakemberek képzése (Éliás 1998).

Az orvosi modellnek megfelelően a szociális ápoló képzés a 90-es években már jelen van Magyarországon. Ez a képzés szemléletében nem idomul a lakóotthoni ellátás igényeihez. A Fészek Program keretén belül megvalósuló szakemberképzés az első képzések egyike volt, mely a szemléletváltozásokra reagálva állította össze képzési anyagát. A képzés kialakítása holland és osztrák kollégák tapasztalatainak bevonásával történt. 1997-től a későbbi oktatók képzése zajlik, majd 1998-ban elindul a lakóotthoni segítők kurzusa. A képzés tartalmát tekintve gyakorlatorientált képzés volt elméleti keretekbe foglalva. Alapvető célként a szemléletváltás átadását tűzték ki (Pordán 2001). A szakemberek képzése egy átalakuló rendszerben alapvető feltétel. A tárgyi feltételek (lakóotthon) megléte nem garanciája egy jobb életminőségnek. A Kézenfogva Alapítvány törekvése a kitagolási kísérletek e korai szakaszában a rendszer egy fontos szegmensére reagált. A Kézenfogva Alapítvány képzési programja a 90-es évek óta bővült és ma széleskörű képzési programot működtet.

A Kézenfogva Alapítvány Fészek Programja, csak egy a Soros Alapítvány által támogatott számos program közül. A Soros Alapítvány összesen 70 intézmény (lakóotthon, félutas ház) kialakításához adott támogatást. Ezek többsége az állami szektorhoz köthető és csak egy harmada kapcsolódik a civil szektorhoz (Kedl 2001). Ezek a projektek természetesen a rendszerszintű átalakítást nem tették lehetővé, de elindul egy szakmai diskurzus, mely elsőként mozgatja meg szélesebb körben a terület különböző képviselőit.