Skip navigation

3.2.6. Polgári jogok

A polgári jogok kapcsán a fogyatékos személyek hosszú évtizedeken keresztül harcoltak az egyenlő jogokért. A jogegyenlőség mérföldkövének tekinthető az ENSZ Egyezmény (6. fejezet), mely nemzetközi szinten támogatja és irányozza elő a fogyatékos személyek jogait. A jogi aspektusok tárgyalása az utóbbi évtizedekben egyre erőteljesebben jelen van a gyógypedagógia szakirodalmában is. Ez a kiemelt figyelem sok esetben a fogyatékos személyek jogegyenlőtlenségére hívja fel a figyelmet és szorgalmazza az alapvető emberi jogok minden emberre kiterjedő alkalmazását. Az értelmi fogyatékos személyek nem másodrangú polgárai a társadalomnak. Jogfosztásuk szorosan összekapcsolódik a társadalomból való kizárásuk gyakorlatával (lásd 7. fejezet).