Skip navigation

Tudáspróba

Feladat

A további három feladatsor azon olvasók számára kíván segítséget nyújtani, akik számot kell adjanak az elsajátított ismereteikről. Mind a három feladatsor mind a tizenegy fejezetre vonatkoztatottan tartalmaz feladatokat. A feladatok egy-egy, az adott fejezet kiemelkedő jelentőségű tartalmi szempontjára kérdeznek rá. A feladatsorok megoldása jó lehetőséget kínál a tudás mélyítésére, egy-egy kérdés reflektálására.