Skip navigation

3.2.3. Személyes fejlődés és az egyéni szerep kiterjesztése

Az önrendelkezés megfosztásával, a saját életet érintő feladatok feletti döntési kötelezettség, a személyes életben megjelenő feladatok elvételével az értelmi fogyatékos személyek egyéni fejlődésének lehetősége is elvétetett. A döntési képességek fejlődésének csak akkor van esélye, ha azokat a fogyatékos személy gyakorolhatja. Az egyéni kompetenciák a totális intézmények világában nem kívánt, a mindennapok rendjét felborító „problémát“ jelentenek. Emellett a gyógypedagógia története során megjelenő ma már szakmai körökben túlhaladott nézet is erőteljesen hat még mindig széles társadalmi körben, gondolva itt a képezhetetlenség fogalma alá tartozó tartalmakra. Aselmeier (2008) hasonlóan Wolfensberger elméletéhez (Biewer 2009) felhívja a figyelmet arra, hogy az egyéni fejlődés nem kompetenciák függvénye elsősorban, hanem az a társadalmi attitűd, mely az egyéni fejlődés lehetőségét és a pozitív szerepek lehetőségét megteremti.